Trong danh sách top 15 này, chúng tôi xem xét những điều đáng sợ nhất được ghi lại trên máy ảnh của GoPro. Thiết bị của chúng tôi có thể sử dụng được.

Thưởng thức phân tích của chúng tôi về những video này.

Tôi có những thứ như thế này khi có thể làm được. Video này có một khoảng thời gian trong 15 thời gian trong đó GoPro đã chụp được camera và không có gì. Một số trong những sự kiện này là đáng sợ, trong khi những sự kiện khác chỉ là lạ.

Có thể có những thay đổi thời gian và thời gian là một trong những điều đáng sợ.